Top

ОН ЦАГИЙН ХЭЛХЭЭ

2017 ОН

ABB-ын үйлдвэрийн албан ёсны нээлт хийв.

2016 ОН

Үйлдвэрт албан ёсны тохирлын гэрчилгээ авсан.

220кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт, тохируулга, бусад дагалдах ажил үйлчилгээ хийх эрх авсан.

ABB-ын албан ёсны дистрибьютор болсон.

2015 ОН

ABB-ын дистрибьютор болох эхлэл тавьсан.

ABB группын албан ёсны самбар үйлдвэрлэгч болох гэрээ эхэлсэн.

Оюу толгойн шаардлага хангасан самбарын үйлдвэрлэл эхэлсэн.

2014 ОН

Анхны 110/35/10кВ-ын дэд станцыг барьж байгуулав.

Үйлдвэрлэлийг эхлэх түүхий эдийг авч эхэлсэн.

2013 ОН

Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч болсон.

110кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт, тохируулга, бусад дагалдах ажил үйлчилгээ хийх эрх авсан.

2012 ОН

Үйлдвэрийн үндсэн тоног төхөөрөмжүүдийг захиалан авж эхэлсэн.

2011 ОН

Үйлдвэрийн барилгын ажил эхэлсэн.

0,4 -35кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт, тохирлуулга, бусад дагалдах ажил үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрөл авсан.

Самбар үйлдвэрлэлийг цехийн хэмжээнд хийж гүйцэтгэж эхэлсэн.

2010 ОН

Үйлдвэр нээх төсөл эхэлсэн.

ТА БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ ХҮСЭЖ БАЙНА УУ? ТИЙМ

Loading...
WordPress Video Lightbox Plugin