Top

Гүйцэтгэлийн чанар Үндсэн шийдлүүдийг давхарлан хийж BB kit-ийг хажуугаас шууд ургардаг тул үндсэн болон хуваарилах шийдүүд дээр ямар ч нэмэлт ажиллагаагүйгээр / нүх гаргах, шийдүүдийг хаймар халааж тусгаарлах, шийдээ матах зэрэг / маш хялбархан угсрагддаг. Найдвартай байдал Гал дэмждэггүй тусгаарлагч материалаар хийгдсэн тул

Loading...
WordPress Video Lightbox Plugin