Top

Гүйцэтгэлийн чанар

Үндсэн шийдлүүдийг давхарлан хийж BB kit-ийг хажуугаас шууд ургардаг тул үндсэн болон хуваарилах шийдүүд дээр ямар ч нэмэлт ажиллагаагүйгээр / нүх гаргах, шийдүүдийг хаймар халааж тусгаарлах, шийдээ матах зэрэг / маш хялбархан угсрагддаг.

Найдвартай байдал

Гал дэмждэггүй тусгаарлагч материалаар хийгдсэн тул дотоод бүтэц, зохион байгуулалт нь агаар оруулахгүй битүү байдлаар хийгддэг. Галын аюул болон хүн цахилгаанд цохиулах болон богино залгааны үед гарч болзошгүй аюулаас найдвартай хамгаалагдсан.

Тохиргоо

Автоматын хүчин чадалд өөрчлөлт хийх, шинээр автомат нэмэх болон хасах, шатсан автоматыг солих зэрэгт ерөнхий тэжээлийг тасалж, хэрэглэгчдэд цахилгааны тасалдал бий болгохгүйгээр, самбарыг хүчдэлтэй байхад хялбараар хийх болдог.

Нарийн хийц, харагдах байдал

Нягт угсрагдсан BB kit  дээр хаяг тэмдэглэгээ маш үзэмжтэй хийж өгснөөр гар аргаар хийсэн хуваарилах самбарын шинүүд шиг арзайн харагдахгүй, маш нарийн хийцтэй гоёмсог харагддаг.

Сэтгэгдэл бичих

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...
WordPress Video Lightbox Plugin